Eindelijk wil IK eens iet zeggen. Lieve pappa en mamma, hou nou eens op met met jullie gedoe. Ik hou van jullie alletwee evenveel. Ik word gek van jullie gekibbel.
Doris, 12 jaar
Stacks Image 623
Kinderen kunnen tussen hun ruziënde ouders in de knel raken. De scheiding duurt lang en oplossingen zijn moeilijk te vinden. Geen enkele ouder vindt het leuk als de kinderen klem komen te zitten.
Hoezeer beide ouders ook gelijk mogen hebben, hoezeer het gedrag van de ander onacceptabel is, hoeveel redenen er ook mogen zijn om door te vechten, de kinderen gaan er langzaam aan kapot.

Ouders die inzien dat de spiraal gekeerd moet worden hebben steun verdiend. Wij bieden die steun met het programma ‚Kinderen uit de Knel’. Het programma is oorspronkelijk ontwikkeld door Het Lorentzhuis in Haarlem en wij bieden het aan in samenwerking met Het Familiehuis.

De essentie: ook al gaan ouders als partners uit elkaar, als vader en moeder zullen ze een leven lang met hun kinderen verbonden blijven. Doel is het verminderen van de strijd en het weer centraal stellen van de kinderen. Dan komt de wereld van de kinderen weer tot rust, wordt het veiliger en kunnen zij zich verder ontwikkelen.
Het programma wordt gegeven door getrainde professionals. Het bestaat uit acht bijeenkomsten van maximaal zes ouderparen, waarbij ouders en kinderen in aparte groepen maar wel gelijktijdig aan het werk gaan.

Kindergroep
In hun eigen groep stimuleren wij de kinderen om op creatieve wijze hun gevoelens, verwachtingen, angsten en onzekerheid te uiten. Het is voor de kinderen geen therapie, eerder een uitlaatklep. Daarom is er naar een speelse vorm gezocht waarin kinderen worden aangesproken op hun creativiteit en intelligentie. Vaak hebben ze veel meer door dan hun ouders vermoeden. Vaak hebben ze plezier met elkaar.

Een een groep met andere ouders?
In een groep is het makkelijker om afstand te nemen van de eigen situatie. De ouders bevinden zich in een zelfde situatie en begrijpen elkaar als geen ander. Het blijkt mogelijk voor anderen oplossingen te bedenken die collega-ouders voor zichzelf in de chaos van het gevecht niet kunnen vinden. Ouders kunnen elkaar moed inspreken en motiveren. Zien wat samenwerken bij anderen oplevert en hoe goed de kinderen daarop reageren. Ze krijgen een stimulans om zelf ook stappen te zetten. De wisselwerking binnen de groep blijkt goed te werken.
Met behulp van het programma krijgen ouders meer inzicht in de ervaringswereld van hun kinderen tijdens en na de scheiding. Ze leren hun kinderen beter te begeleiden in deze moeilijke periode. Ook krijgen ouders meer inzicht in het onbewuste effect van hun eigen gedrag op hun kinderen.
Er is alleen kans van slagen als beide ouders het hele programma meedoen en juridische procedures (tijdelijk) stopzetten.
Uit ervaring blijkt dat het programma een helende werking heeft op het hele gezin en een eerste stap is naar een veiliger gezinsleven zonder onnodige stress. Het werkt vooral omdat u samen met de andere ouder de kinderen weer centraal zet.  
Herkent u deze situatie en wilt u echt iets veranderen voor uw kinderen
? Geef u op of vraag informatie via de email.