Stacks Image 155

Ouders en kinderen, broers en zussen, neven en nichten, familiebedrijven, familiebezit. Familieleden kunnen wrijven op vele terreinen en daarmee ongewild terechtkomen in onderlinge botsingen. Soms kan je elkaar niet meer bereiken en wordt het onaangenaam. Hard tegen hard. Onder leiding van een goed luisterende, strikt neutrale en integere gespreksleider kunnen familieleden misschien weer tot elkaar komen.

Het familiegesprek

Het gesprek is kwetsbaar en moet dus met grote zorg worden omgeven. Absolute veiligheid is essentieel. Ook is het belangrijk dat alle betrokkenen kunnen vertrouwen op onvoorwaardelijke vertrouwelijkheid: niets komt naar buiten, alles blijft vertrouwelijk en discreet.
In het gesprek gaat het om vragen en antwoorden, zoveel mogelijk eerlijkheid, zo min mogelijk verwijten en wraak, maar wel ruimte voor uiting van gevoelens, gekwetstheid, pijn of verdriet.
Ieder lid van de familie krijgt de gelegenheid zich te verklaren en uit te leggen wat zijn/haar achtergrond is, of wat de achterliggende reden van een visie is.
Als een excuus oprecht geuit kan worden is het een belangrijke helende factor, maar er is geen verplichting tot het maken van excuus. Belangrijker is onderling begrip te vergroten.
De begeleider zorgt voor garanties rond veiligheid, structuur, vertrouwelijkheid en voortgang van het gesprek.

Opbouw

1. Individuele vertrouwelijke gesprekken tussen begeleider en cliënten, verkennen van mogelijkheden en bereidheid;
2. Afspraak voor eerste gesprek;
3. Kennismaking en zoeken naar haalbare en onhaalbare kaarten, open, eerlijk, zorgvuldig, veilig;
4. Alle aanwezigen kunnen ongestoord hun verhaal vertellen, de anderen luisteren;
5. De begeleider onderzoekt waar de angel zit, waaraan behoefte is;
6. Verkenning wat ieder kan bieden aan de ander, niets is verplicht, alles is mogelijk. Geen druk, ieder is vrij om eigen grenzen aan te geven.
7. Afronding door afspraken, eventuele verzoening, of constatering dat verzoening (nu nog) niet mogelijk is. Ook hier geen pressie of verplichte nummers.
Alles gebeurt in vrijheid, zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid en respect.