Stacks Image 105
Het kan voorkomen dat overheid en burger met elkaar dreigen te botsen.
Bouwvergunningen, parkeren, rommel voor de deur, verhuizingen, voorzieningen, ze kunnen allemaal leiden tot spanning tussen burger en bestuur.

Luisteren naar elkaar


Het is van waarde dat overheid en burger goede betrekkingen onderhouden. Met een simpel "zo zijn de regels" ontstaat meestal verharding. En verharding leidt vrijwel zeker tot eindeloze bezwaarschriften, beroepen, hogere beroepen en hoorzittingen.
Veel belastinggeld gaat verloren aan de soms nutteloze en eindeloze strijd tussen een belanghebbende en de overheid. Terwijl een verhelderend en open gesprek zoveel kan oplossen.
Een deskundige en voortvarende mediator kan verlies aan tijd en geld en daarmee onnodige ergernis voorkomen. De overheid luistert naar de burger en de burger luistert naar de overheid. Gezamenlijk zoeken ze naar de juiste oplossing voor het ontstane probleem. Escalaties worden voorkomen en een oplossing ligt sneller in het verschiet dan men denkt.

Trainingen


Goede communicatie is het sleutelwoord, en ons kantoor verzorgt voor de overheid (Gemeentelijk, Provincie en Rijk) trainingen in gespreksvoering, communicatie, conflicthantering. Mediationvaardigheden en communicatievaardigheden kunnen in een intensieve praktijkgerichte workshop worden aangeleerd en getraind.

Neemt u gerust contact op voor een eerste oriënterend gesprek. Daarna krijgt u een offerte waarin u zult ontdekken dat onze tarieven vriendelijk zijn.