Stacks Image 211
Een mediator is geen advocaat. Een mediator zet zich voor 100% in om mensen in een eerlijk gesprek te brengen. Hij helpt bij het zoeken naar de ware oorzaken van de onenigheid. Een mediator vermijdt kwetsende taal, onprettige dreiging of druk. Ieder krijgt de vrijheid alles te uiten. Een mediator kan goed samenwerken met advocaten, maar vraagt hen ook zich afzijdig te houden zolang de mediation loopt. Advocaten hebben de wettelijke opdracht te vechten voor hun cliënten en willen dus meestal winnen. Hierdoor ontstaan vaak vervelende situaties. Mediators maken een noodzakelijk -en soms stevig- gesprek mogelijk, bewaken de veiligheid en de voortgang en vermijden daarom onnodige stagnatie of omwegen .
Mr. Hein Westerouen van Meeteren, directeur Tète-â-Tète Mediation en Gespreksleiding

Het Stappenplan

  1. U zoekt contact via telefoon of email (zie contactpagina)

  2. Eerste oriënterende/afstemmende gesprek van maximaal half uur

  3. Indien we verder gaan: afspraak voor eerste gesprek: procedure, spelregels, kosten: alles wordt helder

  4. Mediationovereenkomst tekenen en zorgvuldig onderzoeken wat er aan de hand is

  5. Problemen uit het verleden aanpakken en stap voor stap in de richting van oplossing werken

  6. Vastleggen van oplossing in overeenkomst en eventuele executoriale titel (homologatie)

  7. Afsluiting


* Waar hij staat kan ook zij staan