Het samenwerken op kantoor, in de fabriek of een werkplaats kan moeizaam verlopen. Spanningen kunnen ontstaan: mensen die elkaar niet liggen, de stijl van leidinggeven, het zich niet houden aan afspraken.

Door vele oorzaken kunnen spanningen oplopen en uitmonden in een botsing of een conflict.

Stacks Image 228
Wanneer men nog „on speaking terms” is kunnen we het als werkgevers of werknemers zelf vaak oplossen. Even apart gaan zitten en de zaak grondig uitpraten.
Maar na verloop van tijd kunnen escalaties ontstaan. Dingen worden persoonlijker, emotioneler, kwetsender. Het wordt ik tegen jij, of wij tegen hen. In dat stadium is het beter hulp in te roepen. De Mediator kan soelaas bieden.
Gedurende een of meerdere gesprekken komen de grieven op tafel te liggen en kan de kern van het probleem worden aangepakt. De relatie kan worden hersteld en goede werkafspraken voorkomen dat de zaak opnieuw opvlamt. Of de wegen scheiden in goed overleg.
Bij Tète-â-Tète vindt u de juiste mediator.
Na een eerste (eventueel telefonisch) kennismakingsgesprek onderzoeken we of mediation zin heeft en of de mediator het vertrouwen geniet van beide kanten. Daarna gaan we van start en onderzoeken gezamenlijk de ontstane situatie. Vervelende dingen uit het verleden krijgen alle ruimte, maar het kompas wordt zo snel als mogelijk op de toekomst gericht. Op een uitweg.

Nadat het verleden voldoende is besproken, de visie voor de toekomst is gemaakt, de drijfveren zijn onderzocht en de mogelijke uitwegen zijn verkend komen de cliënten tot een duurzame deal. De mediator legt deze deal vast in een overeenkomst. De rust is terug.