Stacks Image 236
Mediation is een eigentijdse vorm van conflicthantering. De basis is een gesprek tussen mensen die zakelijk en persoonlijk problemen met elkaar ervaren. Uitgangspunt is het zelf oplossen van de eigen problemen. Dus er is geen sprake van een externe of hogere instantie die de oplossing brengt. Cliënten doen het zelf onder begeleiding van een professionele onpartijdige mediator.
In een goed georganiseerde, veilige omgeving, waarbij een principiële gelijkwaardigheid tussen de cliënten bestaat, komt het gesprek tot stand. Stap voor stap komen de cliënten bij de kern van hun probleem. Daarbij is het belangrijk dat emoties hun plaats mogen hebben, maar niet het gesprek doen ontsporen. De mediator bewaakt dit zorgvuldig. Alles dat van belang is komt op tafel en elk van de cliënten krijgt de ruimte voor het eigen verhaal.
Na een onderzoek naar de werkelijke behoeften, belangen, zorgen en wensen van de gespreksdeelnemers kunnen oplossingsrichtingen (opties) worden onderzocht. Uiteindelijk resulteert het gesprek in een aantal heldere en concrete afspraken die in een overeenkomst worden vastgelegd.
De wrijving, de spanning en/of het conflict is hiermee ten einde.
Een mediation kan in een enkele zitting van twee uur plaatsvinden, maar ook meerdere sessies beslaan. Cliënten bepalen zelf de lengte van de mediation. Gemiddeld duurt een mediation 4 tot 6 uur (2 tot 3 sessies).